Werkwijze

Na de intake worden jouw klachten zorgvuldig in kaart gebracht en worden er verdere afspraken gemaakt over de gewenste begeleiding. Het aantal gesprekken en frequentie is afhankelijk van jouw situatie en behoefte.

Holistisch

Mijn benadering is holistisch; lichaam, geest en brein zijn een. Naast gesprekken worden lichaamsgerichte oefeningen toegepast. Ik ben betrokken en positief ingesteld en de focus ligt bij het vinden van jouw sterke kanten en mogelijkheden. In de behandeling geef ik jou handvatten mee, waardoor je weer grip zult hebben op je klachten.

Emoties en positieve verbindingen

Samen werk ik met jou aan het veranderen van oude patronen en onverwerkte emoties uit je jeugd. Emoties zijn een belangrijke ingang om elkaar te begrijpen.

Door therapie zal je meer je meer begrip en inzicht krijgen in je gedrag. Daarnaast leer je om met moeilijke emoties en stressvolle situaties om te gaan, waardoor je ook in de toekomst opgewassen bent tegen moeilijkheden. Je zult uiteindelijk steeds meer in verbinding staan met jezelf en de omgeving, en weer liefde en plezier ervaren.

Behandeling op maat

Ieder mens is uniek; verschilt in temperament, krijgt met verschillende moeilijkheden te maken en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De behandeling is daarom op maat. Ik kijk naar wat jij nodig hebt en stem hier mijn behandeling en tijd op af.

Behandelmethoden

Er wordt geen gebruikt gemaakt van vaste protocollen of verplichte vragenlijsten.

Wel van erkende technieken, waaronder EMDR, EFT, cognitieve gedragstherapie, mindfulnessfocussen, oplossingsgerichte technieken en inzichten uit psychoanalytische psychotherapie.

Privacy

Persoonlijke informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.  Alles wat tijdens de sessies besproken wordt blijft binnenskamers. Zonder jouw toestemming geef ik geen informatie aan derden. Ook ben ik niet verplicht om diagnoses aan de zorgverzekering door te geven.