In mijn benadering ben ik betrokken en positief ingesteld. De focus van de behandeling ligt bij het vinden van jouw sterke kanten en mogelijkheden. In de behandeling geef ik jou al vanaf de eerste dag handvatten mee, waardoor je  weer grip hebt op je klachten, inzicht krijgt in je gedrag en leert met moeilijke emoties en stressvolle situaties om  te gaan. Je zult uiteindelijk steeds meer in je kracht komen, meer in verbinding staan met jezelf en de omgeving, en weer plezier ervaren!

Behandeling op maat
Ieder mens is uniek; verschilt in temperament, krijgt met verschillende moeilijkheden te maken en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De behandeling is daarom op maat.  Ik kijk naar wat jij nodig hebt en stem hier mijn behandeling en tijd op af.

Werkwijze
Na de intake worden jouw klachten zorgvuldig in kaart gebracht en worden er verdere afspraken gemaakt over de gewenste begeleiding. Het aantal gesprekken en frequentie is afhankelijk van jouw situatie en behoefte. 

Behandelmethoden
Er wordt geen gebruikt gemaakt van vaste protocollen of verplichte vragenlijsten.  Wel van erkende technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, mindfulness, focussen, oplossingsgerichte technieken en inzichten uit psychoanalytische psychotherapie. 

Privacy
Persoonlijke informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.  Alles wat tijdens de sessies besproken wordt blijft binnenskamers. Zonder jouw toestemming geef ik geen informatie aan derden. Ook ben ik niet verplicht om diagnoses aan de zorgverzekering door te geven.

Meer informatie over de vergoedingen zie bij ‘tarieven en vergoedingen’.