Het hechtingsproces is interactief en dynamisch, wat betekent dat er een actieve uitwisseling is van emoties tussen jou en je baby. Al vanaf de geboorte maakt je baby contact met jou. Dit doet hij of zij via non-verbale signalen.

Non-verbale emoties
De communicatie in de eerste twee jaar van een leven is voornamelijk non-verbaal. Een baby kan immers nog niet praten. Emoties zijn er al vanaf de geboorte en zijn essentieel voor de hechting. Het zorgt ervoor dat een baby een band kunnen opbouwen met zijn ouders en zich begrepen, veilig en in balans voelt, waardoor het brein optimaal kan groeien.

Stress bij baby’s en jonge kinderen
Huilen is een uiting van emoties en zorgt voor een activatie van het stress systeem. Wanneer een baby heel lang huilt, kan de stress (cortisol) hoog oplopen. Als dit frequent en langdurig is kan het zelfs schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het brein. Een baby kan stress niet uit zichzelf verlagen, zoals volwassenen kunnen, maar heeft jou hierbij nog nodig.

Herstel bij stress en positieve interacties
Stress is niet altijd te voorkomen en een perfecte ouder en wereld bestaat niet. Het is uiteindelijk belangrijker dat je emotioneel kunt af stemmen (sensitief) op de behoeften van je kindje, het zich begrepen en veilig voelt en herstel kan optreden. Daarnaast zijn positieve interacties, door samen te lachen en te spelen, even belangrijk voor de vorming van het brein. Hierdoor ontwikkelt je kindje veerkracht en leert hij op een constructieve manier met stress om te kunnen gaan. 

Voldoende rust
Als ouder komt er heel veel op je af. De gebroken nachten, het continu zorgen voor je kindje, de huishoudelijke taken, werk etc. Soms lijkt er geen einde aan te komen. Voor een veilige hechting is het belangrijk dat jij als ouder ook voldoende rust neemt, zodat je kunt aanvoelen wat je kindje nodig heeft en afstemming plaats vindt. 

Therapie of coaching
In therapie of coaching kunnen we aandacht geven aan deze non-verbale signalen en het versterken van de hechting. Ook kunnen we aandacht geven aan je eigen emoties als ouder. Daarnaast is het mogelijk om middels mindfulness leren contact maken met je kindje en beter te ontspannen. Lees verder hierover bij ‘behandeling’.