Focussen is een methode waarbij je contact maakt met je lijf. Emoties worden opgeslagen in je lichaam en door middel van focussen kun je deze lijfelijke emotionele indrukken waarnemen. Focussen helpt je bijvoorbeeld om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt. Ook helpt het bij de volgende situaties:

Onbestemd gevoel
Soms blijf je na een situatie met een vaag of onbestemd gevoel zitten. Je merkt dat je het gevoel niet helder krijgt.  We zijn snel geneigd een oplossing te zoeken of er veel over na te denken. Juist door met aandacht naar je lijf te gaan krijg je vanzelf het juiste antwoord. Ook helpt focussen je om oude pijn en oude patronen los te laten en meer inzicht te krijgen. 

Piekeren en zelfkritiek
Focussen helpt bij piekeren of bij zelfkritiek. Door uit je hoofd te gaan en de aandacht te richten op je lichaam. Te leren luisteren naar signalen van je lichaam. Hierdoor zul je meer ontspanning ervaren.

Overspoeld worden door emoties
Door te focussen ervaar je dat je niet door de heftige emoties overspoeld wordt, maar dat je er met een afstand naar kunt kijken zonder jezelf erin te verliezen.  Focussen helpt ook als je juist moeilijk contact kunt maken met je emoties.

Makkelijk toepasbaar
Focussen is geen therapie, maar kan wel ondersteunend werken. Je kunt het ook makkelijk in je eigen leven, thuis of op je werk toepassen. Ik zal je tijdens therapie of coaching begeleiden bij het focussen, zodat je later steeds meer in staat bent dit zelfstandig te doen.

Het brein
Bij focussen wordt een verbinding gemaakt tussen het emotionele lijfelijke gevoel en de woorden die erbij horen, dus een verbinding van de rechterhersenhelft (emoties) met de linkerhersenhelft (woorden). Door deze integratie zul je beter in staat zijn tot het reguleren van je emoties, meer inzicht verwerven in je gedrag en met een mildere blik naar je zelf kijken.