Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Bloeszem, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Klacht over de behandelin

De veiligheid van de behandeling is van groot belang. Heb je echter een klacht over de behandeling, dan proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt dit niet, dan kun je ook terecht bij je huisarts. Tevens kun je terecht bij de twee beroepsverenigingen, hetNIP en NFG, waarbij ik ben aangesloten.

Beroepsvereniging:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP )

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg ( NFG)